กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

แจ้งรหัสสินทรัพย์รับบริจาคในระบบ GFMIS (โทรศัพท์เคลื่อนที่)

รับบริจาคสินทรัพย์ฯจาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (387 เครื่อง)

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819450 ครั้ง