กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2560

1 2 3 4 5 ..
13/9/2560
โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติโดยการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน : การเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่นักเรียนในสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่ต่างจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร ชุมพร สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย มุกดาหาร สมุทรสาคร ปทุมธานี จันทบุรี ชลบุรี และจังหวัดยโสธร
8/9/2560
ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนงบประมาณ -ศูนย์ปภ. เขต 15 - จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา เชียงราย เชียงใหม่ ชุมพร ตรัง นครราชสีมานครศรีธรรมราช นครสวรรค์ เพชรบุรี ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลำพูน ลำปาง สกลนคร สระแก้ว สิงห์บุรี หนองคาย อุดรธานี อุทัยธานี - สำนักงานปภ.จังหวัดสาขาพิปูน สาขากันทรลักษ์ สาขาเชียงของ สาขาเวียงป่าเป้า สาขาชุมพวง
8/9/2560
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,นครสวรรค์
8/9/2560
ค่าสาธารณูปโภค เพิ่มเติม ศูนย์ปภ.เขต 6,18 จังหวัดปทุมธานี ลพบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สุรินทร์ หนองคาย มหาสารคาม สกลนคร มุกดาหาร ลำพูน ลำปาง กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย กาญจนบุรี นครปฐม นครศรีธรรมราช ตรัง ,สาขาพิปูน
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 642562 ครั้ง