กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

.. 4 5 6 7 8 ..
14/9/2564
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย สำนักงาน ปภ.จังหวัด 17 จังหวัด - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สำนักงาน ปภ.จังหวัดนครราชสีมา,สุรินทร์ - งบลงทุน - ครุภัณฑ์ สำนักงาน ปภ.จังหวัดยโสธร
8/9/2564
โอนเงินจัดสรร งบลงทุน - ครุภัณฑ์ งบลงทุน - สิ่งก่อสร้าง -ศูนย์ ปภ.เขต 4,6,12,สพบ. - สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต,นราธิวาส,สกลนคร,สิงห์บุรี,สุรินทร์,อุดรธานี
7/9/2564
งบลงทุน - ครุภัณฑ์ งบลงทุน - สิ่งก่อสร้าง - ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง - ศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต - สำนักงาน ปภ.จังหวัดอ่างทอง
.. 4 5 6 7 8 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819503 ครั้ง