กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รหัส New GFMIS
ดาวน์โหลด :
กิจกรรมย่อย 2566 ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 478 ครั้ง)
พจนานุกรม 2566.xlsx ( 0.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 284 ครั้ง)
แหล่งเงินปี_2566.xls ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,160 ครั้ง)
รหัสแผนงานกิจกรรม_ปี2566.xls ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 763 ครั้ง)
90909_รหัสงบประมาณ _สงป..xlsx ( 0.01 MB ) ( ดาวน์โหลด 510 ครั้ง)
15006_รหัสงบประมาณ.xlsx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 676 ครั้ง)
15006_กิจกรรมหลัก .xls ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 709 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 50900 ครั้ง