กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มการใช้งาน

แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน
ทะเบียนคุมค้ำประกันสัญญา,รายได้รอการรับรู้,เงินประกันผลงาน
ดาวน์โหลด :
F_C2.xls ( 0.24 MB ) ( ดาวน์โหลด 895 ครั้ง)
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก,ทะเบียนคุมเบิกจากคลัง,ทะเบียนรับ-นำส่งเงิน
ดาวน์โหลด :
F_C1.xls ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 3,149 ครั้ง)
รายงานการประเมินปฏิบัติงานด้านบัญชี
ดาวน์โหลด :
F_P.xls ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 508 ครั้ง)
รายงานงบการเงิน
ดาวน์โหลด :
Monny.xls ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 531 ครั้ง)


1 2


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17945 ครั้ง