กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

คู่มือ GFMIS

เอกสารประกอบการอบรุมเจ้าหน้าที่พัสดุและการเงิน

เอการสารประกอบการบรรยาย 31 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลด :
ระบบEGP
ดาวน์โหลด :
ระบบ-egp.pdf ( 3.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 14,233 ครั้ง)
ระบบรับและนำส่ง
ดาวน์โหลด :
ระบบรับและนำส่ง.pdf ( 14.70 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ระบบเบิกจ่าย (pdf)
ดาวน์โหลด :
ระบบเบิกจ่าย.pdf ( 45.58 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ระบบ จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด :
จัดทำPO.pdf ( 10.24 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)


1 2


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8754 ครั้ง