กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2565

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบส่งข้อมูลสู่สาธารณะและประชาชนโดยระบบ Smart Phone ในลักษณะ Private และ Public Channel ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๑ อาคาร ๒ สพบ. เป็นสถานที่จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิ
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมกายภาพอุปกรณ์เตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงชนิดพร้อมเคลื่อนย้ายบรรจุตู้คอนเทนเนอร์เฉพาะ (Hyperbaric Chamber) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรืออลูมิเนียมตรวจการณ์/ขนย้ายผู้ประสบภัย พร้อมเทรลเลอร์ลากจูง จำนวน 6 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 39250 ครั้ง