กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2559

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ ๒๘,๐๐๐ ลิตร/นาที ที่ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๐ ชุด
ดาวน์โหลด :
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ต่อต้านวินาศกรรมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๑๘ คัน
ดาวน์โหลด :
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน ๑๗ คัน
ดาวน์โหลด :
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร จำนวน ๑๘ คัน
ดาวน์โหลด :
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถผลิตน้ำดื่ม ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร/ชม. จำนวน ๒๐ คัน
ดาวน์โหลด :
10. ร่างรถผลิตน้ำดื่ม.pdf ( 1.91 MB ) ( ดาวน์โหลด 531 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 72319 ครั้ง