กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2559

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑๘ คัน
ดาวน์โหลด :
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่ จำนวน ๖ คัน
ดาวน์โหลด :
8. ร่างรถดับเพลิงโฟมเคมี.pdf ( 2.38 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,083 ครั้ง)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๓๕ เมตร จำนวน ๒ คัน
ดาวน์โหลด :
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถดับไฟป่าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๔ คัน
ดาวน์โหลด :
6. ร่างรถดับไฟป่า.pdf ( 2.32 MB ) ( ดาวน์โหลด 256 ครั้ง)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร จำนวน ๔ คัน
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 77000 ครั้ง