กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2559

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔๑ คัน
ดาวน์โหลด :
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ kva. พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง แบบเสาสูง ๙ เมตร และอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน ๒๐ คัน
ดาวน์โหลด :
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถขุดล้อยางกู้ภัยชนิดปรับระดับฐานล้อยกสูงได้ ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ มม. ขนาดกำลังขับเคลื่อน ไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ขุด-เจาะ-ตัก และตัด จำนวน ๖ คัน
ดาวน์โหลด :
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อสะพานถอดประกอบได้พร้อมชุดทอดสะพาน (Bailey Bridge) ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ความยาว ๔๘ เมตร จำนวน ๑ ชุด
ดาวน์โหลด :
1. ร่างสะพานถอดประกอบ.pdf ( 1.53 MB ) ( ดาวน์โหลด 648 ครั้ง)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ แบบยืนยันผล จำนวน 2,930 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 76987 ครั้ง