กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2565

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถขุดตักไฮดรอลิค ขนาด 200 แรงม้า แบบมาตรฐาน พร้อมหัวจับ-กระแทกแผ่นกันดินถล่ม (Sheet Pile) และรถบรรทุกลากจูงพร้อมหางพ่วงบรรทุกเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดกลาง จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 37810 ครั้ง