กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2565

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การซื้อรถขุดตัก ไฮดรอลิค ขนาด 200 แรงม้า แบบมาตรฐาน พร้อมหัวจับ-กระแทกแผ่นกันดินถล่ม (Sheet Pile) และรถบรรทุกลากจูงพร้อมหางพ่วงบรรทุกเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ จำนวน 4 คัน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,400 - 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบส่งข้อมูลสู่สาธารณะและประชาชนโดยระบบ Smart Phone ในลักษณะ Private และ Public Channel ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๑ อาคาร ๒ สพบ. เป็นสถานที่จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิ
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 76994 ครั้ง