กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 478 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถตักล้อยางอเนกประสงค์ แบบบังคับเลี้ยว ๔ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถผลิตอากาศ พร้อมระบบส่งระยะไกล จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑๗ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ฝั่งทะเลอันดามัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15963 ครั้ง