กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงบิเวณปฏิบัติงาน กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาคาร3 ชั้น6 ดุสิต กรุงเทพฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการ รับ-ส่ง สัญญาณเตือนภัยสำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบดับเพลิงสำหรับการป้องกันอัคคีภัยบริเวณอาคารภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 50894 ครั้ง