กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกลพิเศษ ประเภทรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 18 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด :
9. ประกาศผู้ชนะ.pdf ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 138 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน สำหรับโครงการฝึกบินทบทวนเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความชำนาญของนักบิน Ka-32A11BC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด :
ประกาศผู้ชนะน้ำมัน JP-8.pdf ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 129 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาทุ่นลอย (Surface Buoy) ของระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วัดความดันใต้ท้องทะเล (Bottom Pressure Recording) และบำรุงรักษาทุ่นลอย (Surface Buoy) ของระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 50889 ครั้ง