กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาให้บริการข่ายสื่อสารกลางและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย(๑๗๘๔)และโครงการจ้างเหมาบริการ Call Center หมายเลข 192 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดโครงการการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ.2562


.. 6 7 8 9 10


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13828 ครั้ง