กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมส่งข้อมูลผ่านสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาหอเตือนภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


.. 2 3 4 5 6 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13552 ครั้ง