กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถขุดตักไฮดรอลิค ขนาด 200 แรงม้า แบบมาตรฐาน พร้อมหัวจับ-กระแทกแผ่นกันดินถล่ม (Sheet Pile) และรถบรรทุกลากจูงพร้อมหางพ่วงบรรทุกเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ จำนวน 4 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเรืออลูมิเนียมตรวจการณ์/ขนย้ายผู้ประสบภัย พร้อมเทรลเลอร์ลากจูง จำนวน ๖ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับอากาศยาน จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ จำนวน ๔,๕๐๐ เล่ม โดยวิธีคัดเลือก
ดาวน์โหลด :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,400 - 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 50890 ครั้ง