กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 32 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรรถขุดตักไฮดรอลิค ขนาด 200 แรงม้า แบบแขนตักยาว จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคซื้อรถขุดตักไฮดรอลิค ขนาด 200 แรงม้า แบบมาตรฐาน พร้อมหัวจับกระแทกแผ่นกันดินถล่ม (Sheet Pile) และรถบรรทุกลากจูงพร้อมหางพ่วงบรรทุกเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคซื้อรถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดกลาง จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำดื่มของรถผลิตน้ำดื่ม ขนาด 1,000 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 16 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 50888 ครั้ง