กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2561

ชี้แจงข้อสอบถามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อขวดพลาสติกใสสำหรับบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 300,000 ใบ
ดาวน์โหลด :
ชี้แจงข้อสอบถาม.pdf ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 298 ครั้ง)
ชี้แจ้งข้อสอบถามโครงการจ้างให้บริการรับส่งข้อความสั้นเพื่อการเตือนภัย (SMS)
ดาวน์โหลด :
ชี้แจงการให้บริการ SMS.pdf ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 335 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9039 ครั้ง