กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 39 40 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค และโครงการก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2564 - ศูนย์ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี - ศูนย์ปภ.เขต 5 นครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 275096 ครั้ง