กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

โอนจัดสรร เลขที่ส่งออก 80 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 275138 ครั้ง