กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

รายละเอียดสำหรับการบันทึกปรับปรุงรายได้รอการรับรู้ประจำปี 2564

ให้หน่วยเบิกจ่ายนำข้อมูลในตารางรายละเอียดฯ บันทึก บช.01 (JV) ระบุวันที่ 30.09.2564 ภายในวันที่ 8 ต.ค. 64 (ดูยอดเงินช่องสีชมพู **ปป.รายได้รอการรับรู้ประจำปี 2564** ไม่ต้องติดเครื่องหมายลบ )

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 299200 ครั้ง