กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 158 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565

โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการฝึกภาคสนาม (FTX) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2565 (กรส.65) ให้ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 276619 ครั้ง