กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 188 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565

โอนเงินจัดสรร เพื่อเป็นค่าขนย้ายเหมาจ่าย ให้แก่ ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี สำนักงาน ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน ปภ.จังหวัดสงขลา สำนักงาน ปภ.จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน ปภ.จังหวัดปทุมธานี

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 276866 ครั้ง